Minggu, 28 Oktober 2012

Ho Chi Minh City

Bến Thành Market

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh / HCMC Central Post Office
Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất / Tân Sơn Nhất International Airport of HCMC
Dinh Thống Nhất / Reunification Palace
HCMC Distric 1 Phạm Ngũ Lão

Inside HCMC Central post Office, another historical building in HCMC


Saigon Notre-Dame Basilica
Give thanks wall in Huyen Sy Church
Hard Rock cafe HCMC

HCMC Icon's
Related Articles :
Vietnam's Cathedral
Welcome to Hanoi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...